Milí přátelé na cestách, vážení zákazníci, naše knihy si můžete i nadále objednávat v našem partnerském eshopu AMIPA - prodej knih.

Dobříš

Zámek, který nahradil královský lovecký hrádek Vargač z 13. stol. (dnes sýpka a tzv. Purkrabský dům), vybudovali ve 2. polovině 17. stol. Mansfeldové, na začátku 18. stol. byl upraven ve vrcholném baroku. Jindřich Pavel Mansfeld jej dal v letech 1745–65 přebudovat v honosném francouzském rokokovém stylu. Je to trojkřídlá budova s mansardovými střechami kolem čtvercového dvora, do něhož se krátké vých. křídlo otevírá vysokými arkádami; uměleckým vrcholem je dlouhé hlavní průčelí, obrácené do zahrady. Když v r. 1780 Mansfeldové vymřeli po meči, sňatkem kněžny Isabely s knížetem Colloredem vznikl rod Colloredo-Mansfeldů. Tomu zámek za okupace vyvlastnili Němci, pak sloužil jako letní sídlo říšských protektorů, po r. 1945 jej užíval Svaz čs. spisovatelů. R. 1998 byl v restituci vrácen Colloredo-Mansfeldům.

• Základní prohlídkový okruh zahrnuje 11 místností ve stylu rokoka a klasicismu, kromě reprezentačních sálů i dámské a pánské pokoje. Vyniká hlavní Zrcadlový sál s bohatou štukovou a freskovou výzdobou.

• Další okruhy představují dobříšské přízraky, které vystupují v místních pověstech, a galerii obrazů ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mansfeld, zejména díla italských mistrů 18. a 19. stol.

• Na zámek navazuje nádherný francouzský park z doby kolem r. 1750 zakončený rokokovou oranžerií a vyzdobený plastikami I. F. Platzera, a rozlehlý park anglický. S oranžerií tvoří pohledový celek rekonstruovaná fontána se sousoším Napájení Héliových koní.

• Krásné prostředí zámku a jeho zahrad láká i filmové štáby. Režisér Zdeněk Troška zde v r. 2000 natáčel pohádku Princezna ze mlejna 2, častými hosty tu jsou i zahraniční filmové produkce.

• Plastika ondatry v nadživotní velikosti pod terasou zámku směrem k Huťskému rybníku připomíná jeden dobříšský primát: v r. 1905 byly do zátoky rybníka vysazeny první ondatry ve střední Evropě. Jednalo se o šest párů ze Severní Ameriky. Odtud se ondatry šířily rychlostí asi 20 km za rok po celé Evropě.

Otevírací doba: zámek září–červen ÚT–NE, červenec, srpen denně (VSTUPENKA), anglický park celoročně denně, francouzský park do r. 2020 pro rekonstrukci uzavřen.

Parkování: dvě parkoviště u zámku, u polikliniky (vše placené).

Akce: Květinový den (květen), Svatováclavská slavnost (září), Lampionový průvod (listopad), Vánoční trhy na nádvoří (prosinec), adventní koncerty (prosinec), výstavy, v létě rodinné, noční prohlídky, sokolnické ukázky atd.

Služby: na zámku je hotel a vyhlášená Zámecká restaurace, dále restaurace U Tří statkářů, ve městě penzion Sedláček a několik restaurací.

Další tipy: poblíž zámku barokní kostel Nejsv. Trojice, přestavěný novobarokně a barokní hospodářský dvůr, ve městě klasicistní radnice, barokní domy a renesanční hřbitovní kostel sv. Kříže, muzeum, na vrchu Větrník židovský hřbitov z doby před r. 1650 a bývalý hrad Vargač ze 13. stol., dále Památník K. Čapka ve Strži (2,5 km jv.), románský, barokně upravený kostel, tvrz Starý Knín, barokní radnice a Muzeum zlata v Novém Kníně (8 km vých.).