Milí přátelé na cestách, vážení zákazníci, naše knihy si můžete i nadále objednávat v našem partnerském eshopu AMIPA - prodej knih.

Podmanivá krása Slavkovského lesa

Mariánské Lázně – Smraďoch 5 km – Prameny 9,5 km – Křížky 12,5 km – Prameny 15,5 km – Kladská 20,5 km – Lázně Kynžvart 25 km – zámek Kynžvart 27 km – Mariánské Lázně 38 km

Jednou z nejkrásnějších oblastí západních Čech je pohoří v minulosti zvané Císařský les, dnes Slavkovský. Najdeme zde mnoho zajímavých, tajuplných a romantických míst, zaniklé vesničky i města (viz předchozí trasa), rozsáhlé lesní masívy i otevřené pastviny. Významným fenoménem jsou početné vývěry teplých i studených minerálních pramenů. Ty daly vzniknout lázním, z nichž Mariánské Lázně, kde náš výlet zahájíme i ukončíme, si dokázaly vybudovat celoevropský ohlas. Až překvapivě rychle se dostaneme z mondénního lázeňského světa do odlehlé, tajuplné a snad až drsné horské krajiny s páchnoucím Smraďochem, skomírajícími Prameny, romantickými Křížky, divočinou rašeliniště Tajga i výletní Kladskou. Poté sjedeme k dalším lázním pod horami, Kynžvartu, nedaleko nichž stojí reprezentativní zámek kancléře Metternicha s anglickým parkem. Odtud již zavelíme k návratu a kdoví, třeba počasí i čas dovolí a my si ještě užijeme osvěžení na koupališti Lido.

Z centra Mariánských Lázní vystoupáme okolo vodní nádrže Mariánské Lázně (nejstarší vodárenská nádrž u nás s nejstarší zděnou hrází z let 1894-96, vysokou 19 m) k parkovišti v lese u rezervace Smraďoch. Odtud pokračujeme úzkou silničkou smrčinami, vyjedeme na podmáčené louky u Pramenů, odbočíme vpravo do obce a za ní opět vpravo podle značení směr Bečov. Přejedeme Dlouhou stoku (viz níže a str. 153) a zastavíme na kraji silnice u Křížků (není zde parkoviště). Pokud se necítíme na otáčení na úzké silničce, vhodné místo je asi 200 m před námi, kde je u cedule hranice okresů vpravo zpevněný, široký vjezd na louku. Vrátíme se do Pramenů a sledujeme značení na Lázně Kynžvart. Již v lese za obcí odbočuje vlevo úzká cesta k od silnice viditelným a upraveným minerálním pramenům Gizela a Rudolf (nacházíme se v místech býv. lázeňského parku, v okolí stávaly lázeňské budovy). Horská silnička nás dovede až na Kladskou, za níž nás čeká klesání do Lázní Kynžvart. Mineme lázeňský areál (parkoviště u silnice), projedeme městem a po chvíli již jsme u zámku Kynžvart. Od parkoviště okolo hospodářského dvora (restaurace) a golfového klubu brzy přijedeme k rybníčku, u něj vlevo, alejí k pile ve Staré Vodě, zde vlevo a ještě před koncem jejího areálu na vedlejší silnici mírně vpravo do Valů a Velké Hleďsebe, odkud je to již malý kousek zpět do Mariánských Lázní.

Mariánské Lázně

Viz str. 156.

Smraďoch

Vrchovištní rašeliniště v oblasti soustředěných vývěrů minerálních vod a plynů oxidu uhličitého a sirovodíku, jehož charakteristický pach po zkažených vejcích dal lokalitě jméno. Plyny vystupují na povrch v podobě bahenních sopek, tzv. mofet, které jsou projevem postvulkanické činnosti. Malá část rezervace se dvěma vyhlídkovými plošinami je přístupná veřejnosti.

Prameny

V přepočtu na obyvatele nejzadluženější obec v ČR, v minulosti město s těžbou rud. V r. 1872 založeny Alžbětiny lázně, po většinu času však jen živořily. Po odsunu Němců město nedosídleno, z původní zástavby dochována pouze radnice z 19. stol. s věžičkou a pár městských domů. Několik upravených i neupravených minerálních pramenů, moderní křížová cesta k ruinám kaple P. Marie.

Křížky

Též U Tří křížků; hadcový vrch se vzácnou květenou a trojicí kamenných křížů z r. 1849, obzvláště malebné místo s pěknými výhledy, národní přírodní památka. V sousedství Upolínová louka pod Křížky (též NPP) s hojným výskytem vzácných upolínů evropských a s roztroušenými solitérními stromy, částečně přístupná po dřevěném chodníku.

Kladská

Osada a výletní místo s býv. loveckým zámečkem ve stylu švýcarských loveckých chat z let 1877–78, ležící uprostřed nádherné krajiny Slavkovského lesa s rozsáhlými rašeliništi o mocnosti rašeliny až 6 m (NPR Kladské rašeliny). Kladský rybník (12 ha) byl založen r. 1501 jako nádrž pro vodní kanál Dlouhá stoka, který odsud vedl vodu až k cínovým dolům v Krásné a Horním Slavkově (viz též str. 153).

Vystup a jdi

Nejlépe Kladskou a její nejbližší okolí poznáme pomocí 2,3 km dlouhé naučné stezky, vybudované již r. 1977 (jedna z nejstarších u nás). Z větší části vede po dřevěných chodnících, prochází okraji rašelinišť a kolem rybníků. Patří k nejatraktivnějším krátkým okruhům.

 

Lázně Kynžvart

Malé město, podhradí královského hradu Kynžvartu zničeného za třicetileté války, z něhož dochovány rozsáhlé zříceniny na Zámeckém vrchu (824 m). V r. 1822 tu Metternichové založili lázně, od r. 1950 Dětská léčebna. Léčivé minerální vody se jímají ze 4 pramenů, nejznámější je Richard v lázeňském parku. Asi 2 km zjz. stojí zámek Kynžvart, jedna z nejcennějších empírových staveb u nás, postavený pro státního kancléře K. Metternicha v letech 1820–33 podle projektu P. Nobileho, s cennými sbírkami a kabinetem kuriozit (otevřeno únor–začátek prosince, mimo sezónu omezeně). Na zámek navazuje rozsáhlý anglický park s řadou romantických pavilonů, soch a několika rybníky, golfové hřiště.

NÁŠ TIP

Jižně od centra Mariánských Lázní se v lese ukrývá rybník s rozsáhlou písčitou a travnatou pláží, půjčovnou lodiček a šlapadel, občerstvením, restaurací, sportovišti a dalšími službami – oblíbené letní koupaliště Lido.