Zemská brána • tip na výlet

Jedno z nejmalebnějších a nejdivočejších míst Orlických hor najdeme tam, kde Divoká Orlice přestává být hraniční řekou a vstupuje do vnitrozemí. Teče tu balvanitým korytem, úzkým hrdlem, které si vyrazila v rulových skalách, a vytváří mohutné peřeje a ojediněle i obří hrnce. V horní části lemují koryto výrazné skalní útvary. Na sev. okraji se přes údolí klene jednoobloukový most vybudovaný italskými kameníky v letech 1900–03 a zrekonstruovaný v r. 2004. Níže po proudu řeku překonává v jednom z romantických míst tzv. Pašerácká lávka, ještě nížeji se nad pravým břehem řeky zvedá 60 m vysoká stupňovitá Ledříčkova skála.

• S celým územím se nejlépe seznámíme prostřednictvím 3 km dlouhé naučné stezky Zemská brána se 22 zastaveními, procházející spolu s modrou značkou údolím Divoké Orlice do Klášterce nad Orlicí.

• Velká část údolí je od r. 1987 chráněná jako přírodní rezervace. Důvodem ochrany území není jen jeho mimořádná estetická hodnota, ale i bohatá rostlinná skladba. Stromové patro tu tvoří především druhotné smrkové porosty s vtroušenou jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem. Z květeny stojí za zmínku především hojný výskyt bledule jarní, lilie zlatohlavé, kamzičníku rakouského či violky dvoukvěté.

• Dřevěná Pašerácká lávka sloužila v minulosti dřevorubcům a vozkům svážejícím dřevo z panských lesů, vedla tudy i přístupová cesta k dnes již neexistujícímu loveckému zámečku Lusthas. Používali ji však i pašeráci, tajně převážející zboží z průmyslově vyspělejšího Pruska do Rakouska. Největší pašeráckou invazi však tato místa prožívala po první světové válce, kdy tudy chodívali na paš kromě drobných chalupníků i školou povinní kluci. Právě tehdy se lávce začalo říkat Pašerácká.

• Asi v deseti metrech výšky Ledříčkovy skály je výrazný výklenek o rozměrech 3 × 3 × 3 m, kde se v minulosti údajně skrýval legendární zbojník Ledříček, někdy přezdívaný „Jánošík Orlických hor“.

Otevírací doba: údolí je celoročně volně přístupné.

Parkování: u mostu v horní části údolí, v Klášterci nad Orlicí.

Další tipy: domek Na Sboru s expozicí věnovanou založení prvního sboru Jednoty bratrské (květen, červen, září ÚT–NE na požádání, červenec–srpen ÚT–NE 9–17), Bratrská lípa z r. 1547 a roubená lidová architektura v Kunvaldu (6 km zjz.), památná Vejdova lípa nad pravým břehem Pastvinské přehrady (5,5 km jjz., viz též výše), jeden z nejmohutnějších českých stromů starý asi 600–800 let.

Služby: několik penzionů a možností ubytování v soukromí v Kunvaldu, ubytovací a stravovací možnosti v okolí vodní nádrže Pastviny.