Sovinec • tip na výlet

Hrad bergfritového typu stojí na skalnatém ostrohu v půvabné krajině Nízkého Jeseníku nedaleko Rýmařova. Založen byl někdy kolem r. 1334, později rozšířen a v 16. stol. za pánů z Boskovic částečně přebudován na pohodlnější renesanční sídlo. Připomínkou staršího období je znak pánů ze Sovince nad nejstarší gotickou bránou. V letech 1623–1939 drželi Sovinec němečtí rytíři. V r. 1626 ho dobyla dánská vojska – po jejich odchodu bylo zmodernizováno opevnění, hrad byl mj. obklopen soustavou barokních bastionů. Poté, co ztratil význam jako pevnost, chátral, němečtí rytíři neměli prostředky na opravu. V r. 1784 po úderu bleskem vyhořel, následovaly jen nejnutnější opravy. V 19. stol. zde byli ubytováni řemeslníci, byl tu i chlapecký seminář a od r. 1867 po dobu třiceti let lesnická škola. V letech 1844–45 byla část objektu zbourána a na volném prostranství zbudován empírový kostel sv. Augustina. Po opravě od r. 1903 sloužil hrad jako letní sídlo velmistra řádu, od r. 1939 v něm byli internováni francouzští důstojníci. Po osvobození hrad vyhořel, od té doby probíhají zabezpečovací a rekonstrukční práce. Nejprve sloužil jako rekreační objekt Moravské filharmonie, později byl zpřístupněn veřejnosti.

• Hrad tvoří zajímavý soubor budov, hradeb, věží a sedmi bran kolem pěti nádvoří. Nejcennější částí je polygonální dělová věž Remtr s renesančním krbem v Rytířském sále, z r. 1643 pochází předsunutá věž Lichtenštejnka. V interiérech jsou historické expozice i sbírky zbraní a cínu, na 5. nádvoří expozice vinného sklepa aj.

• Samostatná prohlídka hradu bez průvodce čítá všech pět hradních nádvoří a Horní hrad s vyhlídkovou věží. V rámci krátkého prohlídkového okruhu s průvodcem se seznámíme s hradními interiéry s památkovými (rytířský sál, kancelář nadlesního, oddychový sál, vinný a jídelní sklep, mučírna aj.) a muzejními (historie hradu, střelecké terče, zbraně a uniformy, historie lesnické školy, archeologické nálezy na hradě) expozicemi i krátkodobými výstavami. Fyzicky poměrně náročný dlouhý okruh navíc přidává unikátní barokní opevnění hradu, jehož součástí je umělý příkop a 82 metrů dlouhá podzemní chodba, bastiony, parkány a renesanční dlouhá bašta zv. Kočičí hlava.

• Z hradu vedly kdysi tajné chodby do domků v obci – chalupám se říkalo „sedm strážců“. Hrad byl prakticky nedobytný, ale v r. 1643 se našel zrádce, místní kovář, který obléhatelům „sedm strážců“, kterými se mohla obležená posádka zásobovat, prozradil a Sovinec byl obsazen švédským vojskem.

Otevírací doba: duben–říjen ÚT–NE (VSTUPENKA).

Parkování: v obci na dohled od hradu.

Akce: krátkodobé výstavy a množství kulturních akcí.

Služby: na hradě stánky s občerstvením, u hradu restaurace U Rytířů.

Další tipy: Arboretum Paseka Makču Pikču (2,5 km jz.), Pradědova galerie u Halouzků v Jiříkově (3 km sv., dřevěné sochy), poutní areál s křížovou cestou na Křížový vrch nad obcí Ruda (5 km sz., národní kulturní památka), obzvláště malebné Rešovské vodopády se zbytky středověkého hrádku Rešov (6 km sz.).

Tip na výlet je z knihy Špalíček výletů – hrady a zámky