110 let našeho lyžování

Až do dob lyžařského pravěku, do časů, kdy do Čech dorazily první ski, kdy se první nadšenci vydali za sněhem do Stromovky a Josef Rössler-Ořovský sjížděl po Václavském náměstí, nás zavede rozsáhlá publikace 110 let našeho lyžování, vycházející přesně ve výroční den založení nejstaršího lyžařského svazu na světě – Svazu lyžařů v Království českém 21. listopadu 1903.
Knihu o rozsahu 448 stran (formát A4) vydalo nakladatelství S & D (Soukup & David) ve spolupráci se Svazem lyžařů ČR. Publikace je členěna do kapitol podle významných dějinných úseků – od prvních lyžařských průkopníků do roku 1903 a dále až do současnosti, zařazena je také velmi rozsáhlá statistická, především výsledková část. Knihu doplňují fotografie – mimořádné je hlavně zveřejnění četných historických snímků, mnohdy dosud nepublikovaných. Knihu oživují medailonky významných osobností (i s dosud neznámými zajímavostmi), osobní vzpomínky, citáty a kresby ze staničních knih, příběhy.
A tak se dozvíme pikantnosti třeba z prvních mistrovských „padesátek“ (do výbavy patřil i kus chleba, nějaká uzenina a láhev pálenky), můžeme obdivovat kumšt našich prvních sjezdařů, kteří se nebáli pustit na lyžích Labským vodopádem nebo do Sněžných jam a kteří zvládali i další kousky. Připomeneme si naše lyžařské legendy a největší úspěchy, zavzpomínáme na slavná i méně úspěšná období – a třeba najdeme i inspiraci.
Vždyť… „Není sportu, který by nám přiblížil v zimě přírodu tak, jako lyžení. Kam bychom se nemohli odvážiti pěšky ani povozem jakéhokoliv druhu, tam nám pomohou lyže.
A jaké čisté, téměř dětské rozjaření cítíme, když letíme na lyžích střelhbitě po svahu dolů, po třpytném sněhu, rozrážejíce vonný vzduch, volní jako ptáci. Ano, jako letící pták, připadá lyžař sobě a jiným a je také proti pěšímu turistovi ozbrojen křídly.“

(J. L. Kejmar, Sport na lyžích, 1910)

Slavnostní křest knihy se konal 21. 11. 2013 v Paláci knih Luxor v Praze.